en ENGLISH
ce CESKÝ
de DEUTSCH
es ESPAÑOL
pt PORTUGUÊS
ro ROMÂN
 
Moduly HELP pro zdravotnické odborníky
HELP je evropský projekt, v rámci něhož byly navrženy a vytvořeny čtyři školicí materiály (moduly) pro účely kontinuálního lékařského vzdělávání (CME) zdravotnických odborníků v celé Evropě. Tyto moduly jsou k dispozici zdarma v šesti jazycích a jsou určeny pro zdravotnické odborníky, kteří se zajímají o dobré postupy při prevenci a zvládání kardiovaskulárních onemocnění. Moduly nabízí jednoduchý a neomezený přístup k informacím, národním a evropským doporučením a užitečným strategiím, které mohou zdravotničtí odborníci využít v rámci primární péče o své pacienty.

Co je obsahem modulů HELP?

K dispozici jsou následující čtyři moduly:

Srdeční frekvence    Pohybová aktivita     Zdravá výživa     Změny chování

Rovněž je k dispozici materiál pro pacienty (lze jej vytisknout nebo stáhnout a předat pacientům) u tří z těchto modulů – Pohybová aktivita, Zdravá výživa a Změny chování.

Proč bych měl procházet moduly HELP?

Moduly HELP poskytují zdravotnickým odborníkům aktuální informace o důležitých aspektech kardiovaskulárních onemocnění, které mají přímý dopad na péči o pacienty. Zdravotničtí odborníci, kteří projdou tyto moduly, také získají informace o praktických postupech při velmi náročné, avšak přitom zásadní činností, kterou je podpora zdravého životního stylu a zdravého chování. Moduly také nabízejí možnost vyzkoušet si test s více odpověďmi a získat certifikát o absolvování příslušného modulu.